Skanowanie 3D a tradycyjne metody geodezyjne

Skanowanie 3D a tradycyjne metody geodezyjne

Obecnie produkowane skanery 3D to niewielkie urządzenia, które pozwalają na wykonywanie pomiarów elementów wielkogabarytowych. Oprócz tego, wyróżniają się bezkontaktowym charakterem zbierania danych pomiarowych. Dzięki nim można tworzyć w wydajny sposób dokumentację 3D. Tego typu sprzęty wyróżniają się też niską wagą, pomimo swojego dość zaawansowanego wyposażenia w postaci kompasu, czujnika wysokości oraz kompensatora dwuosiowego. Dzięki temu, usługi skanowanie 3D przebiegają wyjątkowo sprawnie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Najważniejsze informacje na temat skanowania 3D

Opisywane urządzenia są bardzo często wykorzystywane np. w geodezji, aby zwiększyć szczegółowość i wydajność pomiarów, a także poprawić bezpieczeństwo pracowników działających w terenie. Dodatkową korzyścią jest oszczędność czasu oraz siły roboczej, w porównaniu do tradycyjnych metod. Skanowanie 3D umożliwia przeprowadzenie skanów całego pola widzenia. W efekcie można uzyskać wyjątkowo gęstą chmurę punktów, liczącą miliony. Są one następnie wykorzystywane do odwzorowania zeskanowanej przestrzeni i uzyskania jej dokładnego wyglądu.

Skanery 3D znakomicie sprawdzają się w miejscach szczególnie niebezpiecznych takich jak huty, odlewnie, kopalnie czy inne zakłady pracy z sektora przemysłu ciężkiego. Usługi wykonywane za pomocą skanera 3D w minimalnym stopniu wpływa na funkcjonowanie fabryk oraz obiektów przemysłowych. Wynika to z faktu, iż dane mogą być zbierane z bezpiecznej odległości. Dzięki temu nie trzeba wykorzystywać ciężkich rusztowań czy uprzęży zabezpieczającej. Urządzenia nie wymagają do obsługi więcej niż jednej osoby. Jest to kolejna różnica w porównaniu do metod konwencjonalnych (geodezyjnych), które wymagają zespołów dwuosobowych. W efekcie można liczyć na obniżenie kosztów projektu i znaczne skrócenie czasu pracy w terenie i uzyskanie znacznie większej ilości informacji. Nie trzeba ponadto organizować dodatkowych wizyt, gdyż skanowanie 3D umożliwia wirtualny powrót do danej lokalizacji.

Skanowanie 3D a metody tradycyjne

Tradycyjne geodezyjne metody pomiarowe są wykorzystywane od niepamiętnych czasów. W ramach rozwoju technologii, nowoczesne urządzenia rejestrujące takie jak skanery 3D, znacząco poszerzyły możliwości pozyskiwania danych na dużych obszarach. Poniżej przedstawiamy przykładowe zastosowania technologii skanowania 3D w obszarach przemysłu, do tej pory zarezerwowanym dla geodezji tradycyjnej: .

  • Wykonywanie szczegółowych pomiarów topograficznych. Są one podstawą planów technicznych, a także planowania i zagospodarowania przestrzennego w fabrykach. Z tego względu konieczna jest ich dokładność oraz obszerność. Szczegółowe pomiary obszarów stanowią punkt wyjścia do wielu innych prac takich jak planowanie modernizacji czy tworzenie inwentaryzacji.
  • Konwencjonalne metody pomiarowe szybów kopalni wykorzystujące np. tachimetry można z powodzeniem zastąpić skanerem laserowym 3D. Inżynierowie są w stanie sprawnie i dokładnie sporządzić dokumentację powykonawczą oraz stworzyć szczegółowy model powierzchni szybu w celu analizy zmienności profilu na
    różnych wysokościach. Daje nam to możliwość bezproblemowego ruchu dźwigu i uniknięcie niepożądanych kolizji.
  • Należy też wspomnieć o dokumentacji powykonawczej, która dotyczy konstrukcji takich jak mosty czy rozbudowane rurociągi w różnego rodzaju zakładach zajmujących się przetwórstwem. Pomiary geodezyjne zastąpione przez skanowanie wykonywane za pomocą skanera 3D pozwalają na sprawdzenie dokładności montażu elementów, a także potwierdzenie prawidłowej struktury geometrycznej elementów.
  • Tradycyjna geodezja odgrywa bardzo ważną rolę w realizowaniu projektów budowlanych i górniczych, które to wymagają sprawdzenie i kontroli objętości materiału. Wykorzystując skaner laserowy 3D, zespoły inżynierów pozyskać dane z lokalizacji przed wydobyciem urobku a także po zakończeniu prac. Dokładnie taki sam proces można zastosować przy analizie ilościowej hałdy (węgla, piasku itp.) Takie metody sprawdzają się bardzo dobrze do precyzyjnego określania objętości.

Będąc alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych metod pomiarowych, usługi wykonywane za pomocą skanerów laserowych 3D pozwalają na zebranie w krótszym czasie większej ilości informacji o mierzonych obiektach z większą precyzją. Dzięki pozyskiwaniu jednocześnie precyzyjnej chmury punktów, zdjęć panoramicznych, kolorystyki RGB możemy dostarczyć dane, które po odpowiedniej analizie znacznie przewyższają rozdzielczość i wydajność metod tradycyjnych.