Czym Mierzymy

Ramię Pomiarowe

Współrzędnościowe ramiona pomiarowe (ang. portable CMMs) to przenośne urządzenia o dużej dokładności, używane do pomiarów w produkcji oraz przy inżynierii odwrotnej. Ramiona 3D umożliwiają kontrolę jakości, rejestrując pozycję sondy i przekazując wyniki do oprogramowania (np. Metrolog lub Polyworks). Są lekkie i doskonale sprawdzają się przy pomiarach małych i dużych części w środowisku produkcyjnym.

do 4 metrów

zasięg w metrach

20μm - 40μm

Dokładność

9kg

Mobilność

ISO 10360-12

Certyfikkacja

Ramiona pomiarowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, ułatwiając pracę i wspierając pracowników. Wyróżniają się uniwersalnością, dokładnością oraz wszechstronnością, odgrywając istotną rolę w dzisiejszym przemyśle. Jakie są główne zastosowania tych narzędzi?

Ramiona pomiarowe to przenośne urządzenia, umożliwiające pomiar elementów o różnych rozmiarach, od mniejszych (np. 0,1 m – 0,5 m) po spore gabaryty (do 4,0 m). Stosuje się je tam, gdzie precyzja pomiarów jest kluczowa, przy tolerancji wymiarowej rzędu 0,10 mm na 1 metr (np. 1000,00 mm ± 0,05 mm). Najdokładniejsze ramiona utrzymują dokładność na poziomie 0,01 mm – 0,03 mm w całym zakresie. Rejestrują kształt powierzchni i elementy geometryczne oraz umożliwiają analizę wymiarową bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Ramiona pomiarowe są przydatne do kontroli jakości i precyzyjnego ustawiania maszyn w zakresie do 3-4 metrów. W branżach samochodowej, lotniczej, prototypowaniu, odlewnictwie czy konstrukcjach spawanych pełnią kluczową rolę. Wykorzystuje się je również do kontroli dostaw, porównując uzyskane dane z modelem 3D.

Ramiona wykonane są z włókna węglowego i składają się z trzech elementów połączonych przegubami obrotowymi. Enkodery precyzyjnie przekształcają ruch obrotowy w sygnał elektryczny. Sondy stykowe rejestrują odczyty, a dzięki wyjątkowej precyzji uzyskują dużą dokładność w stosunku do zakresu pomiarowego.