co mierzymy

Pozycjonowanie Przyrządów

Pozycjonowanie polega na ustaleniu zależności między wartościami wskazywanymi przez dany przyrząd produkcyjny a wartościami wzorcowymi, zaprojektowanymi, tak zwanymi nominalnymi. Przyrządy, które ustawiany to np. przyrządy spawalnicze, wzorce (przymiary) pomiarowe, szablony, wzorniki i matryce. Wszystkie elementy gdzie kluczowe są prawidłowe wymiary geometryczne.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie ustawić geometrię przyrządów produkcyjnych względem nominalnych wymiarów i geometrii. Możemy także wskazać odchylenia powierzchni od modelu 3D CAD tak, aby w szybki sposób wprowadzić korekty i doprowadzić przyrząd do wartości bazowych.

ustawienia przyrządów spawlicznych

przyrządy i uchwyty spawalnicze (welding fixtures)

 • ustawiamy uchwyty spawalnicze zgodnie ze specyfikacją rysunkową oraz 3D CAD
 • kontrolujemy wymiary przyrządów od małych rozmiarach jak i dużych do ponad 10-20 metrów!
 • sporządzamy raporty przedstawiające kluczowe wymiary i niezbędne poprawki
ustawienia przyrządów kontrolnych

przyrządy kontrolno-pomiarowe (gauge fixture)

 • analizujemy wymiary przyrządów
 • sporządzamy karty kontrolne OK  / NOK
 • podajemy wytyczne do poprawek
sprawdzanie geometrii oprzyrządowania

oprzyrządowanie technologiczno-produkcyjne,

 • kontrolujemy wymiary szablonów, wzorników i matryc produkcyjnych
 • sprawdzamy poprawność wykonania mocowań i uchwytów
 • weryfikujemy geometrię i wymiary skomplikowanych szablonów i wzorników
pomiary szablonów i sprawdzianów

szablony i sprawdziany stosowane bezpośrednio na liniach produkcyjnych,

 • testujemy i weryfikujemy poprawność wykonania szablonów stosowanych bezpośrednio na produkcji
 • regularnie testujemy zużycie nietypowych  szablonów i testerów geometrii
 • nie wzorcujemy typowych narzędzi takich jak suwmiarki, głębokościomierze czy  mikromierze

Klasyfikacja przyrządów i Uchwytów

Uchwyt spawalniczy jest narzędziem używanym w produkcji spawalniczej do mocowania i trzymania elementów, które mają być ze sobą połączone przez spawanie. Umożliwia to precyzyjne i stabilne ustawienie elementów w odpowiednim położeniu, co jest niezwykle istotne dla skutecznego i jakościowego wykonania spoiny.

Uchwyty spawalnicze są projektowane i dostosowywane do konkretnych zastosowań w zależności od rodzaju i rozmiaru elementów, które mają być spawane. Istnieje wiele różnych rodzajów uchwytów spawalniczych, a ich konstrukcja może się różnić w zależności od specyficznych wymagań procesu spawania.

Przyrządy kontrolno-pomiarowe (Gauge Fixtures) są specjalnymi narzędziami używanymi w przemyśle produkcyjnym do kontroli i pomiaru wymiarów oraz cech geometrycznych różnych komponentów i produktów. Mają one za zadanie zapewnić powtarzalność i dokładność pomiarów, a także ułatwić proces kontroli jakości.

Przyrządy kontrolno-pomiarowe są zazwyczaj projektowane i dostosowywane do konkretnego komponentu lub zestawu komponentów, które mają być sprawdzone pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami technicznymi. Są one wykorzystywane na różnych etapach produkcji, począwszy od wstępnej kontroli surowców i podzespołów, aż po ostateczne sprawdzenie gotowych produktów.

Funkcje i zastosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych obejmują:

 1. Kontrola wymiarów: Przyrządy kontrolno-pomiarowe pozwalają na precyzyjne i powtarzalne pomiaranie wymiarów komponentów. Mogą być wyposażone w skalę, wskaźniki, czujniki, mierniki lub systemy optyczne, które umożliwiają dokładne określenie długości, szerokości, wysokości, średnic, odległości i innych parametrów geometrycznych.

 2. Kontrola tolerancji: Przyrządy kontrolno-pomiarowe są wykorzystywane do sprawdzania zgodności komponentów z określonymi tolerancjami. Pozwalają na ocenę, czy wymiary i cechy geometryczne mieszczą się w akceptowalnym zakresie tolerancji, co jest istotne dla zapewnienia jakości i funkcjonalności produktów.

 3. Kontrola położenia: Przyrządy kontrolno-pomiarowe mogą być wykorzystywane do sprawdzania i pomiaru położenia komponentów względem siebie. Pozwalają na określenie, czy elementy są odpowiednio umieszczone i ustalone w określonym układzie, co jest ważne dla poprawnego montażu i działania produktów.

 4. Ocena jakości: Przyrządy kontrolno-pomiarowe umożliwiają ocenę jakości komponentów i produktów na podstawie ustalonych kryteriów. Pozwalają na szybką identyfikację odchyleń i defektów, takich jak niewłaściwe wymiary, nieprawidłowe kształty, odstępstwa od specyfikacji technicznych itp.

Przyrządy kontrolno-pomiarowe są ważnym narzędziem w procesie kontroli jakości i zapewniania zgodności produktów z wymaganiami technicznymi. Ich zastosowanie przyczynia się do minimalizacji błędów produkcyjnych, zwiększenia precyzji

Oprzyrządowanie technologiczno-produkcyjne to zbiór narzędzi, przyrządów, maszyn, urządzeń i innych elementów wykorzystywanych w procesie produkcji w celu umożliwienia efektywnego i precyzyjnego wykonywania operacji technologicznych.

Oprzyrządowanie technologiczno-produkcyjne odgrywa kluczową rolę w wielu branżach, takich jak przemysł metalurgiczny, motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy i wielu innych. Jego głównym celem jest ułatwienie procesu produkcyjnego, zwiększenie wydajności, zapewnienie powtarzalności i jakości produktów oraz minimalizacja błędów i strat.

Oprzyrządowanie technologiczno-produkcyjne może obejmować następujące elementy:

 1. Mocowania i uchwyty: Są to urządzenia służące do stabilnego mocowania materiałów, komponentów lub narzędzi w odpowiednim położeniu. Mogą to być specjalne uchwyty, klamry, uchwyty magnetyczne, uchwyty hydrauliczne lub pneumatyczne, które zapewniają pewne i precyzyjne trzymanie elementów podczas operacji produkcyjnych.

 2. Matryce i formy: Wykorzystywane w procesach formowania, matryce i formy umożliwiają tworzenie wyrobów o pożądanym kształcie i wymiarach. Mogą to być matryce wtryskowe, matryce do tłoczenia, formy do odlewania lub inne specjalne narzędzia formujące.

 3. Szablony i wzorniki: Szablony i wzorniki są wykorzystywane do precyzyjnego oznaczania lub kształtowania elementów. Służą jako wzór lub punkt odniesienia do wykonania odpowiednich operacji montażowych, wiercenia otworów, wykonywania cięć lub innych działań technologicznych.

Szablony i sprawdziany stosowane bezpośrednio na liniach produkcyjnych są narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym do szybkiego i skutecznego sprawdzania i weryfikacji poprawności montażu, pozycjonowania, wymiarów lub cech geometrycznych komponentów lub produktów.

Szablony i sprawdziany są zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do konkretnych elementów lub zestawów komponentów, które są montowane na linii produkcyjnej. Mogą mieć formę specjalnie wyprofilowanych płytek, ram, oprawek, prowadnic lub innego rodzaju konstrukcji, które dokładnie odwzorowują pożądane położenie lub kształt elementów.

Funkcje i zastosowania szablonów i sprawdzianów na liniach produkcyjnych obejmują:

 1. Sprawdzanie pozycjonowania: Szablony i sprawdziany pozwalają na szybkie sprawdzenie, czy komponenty są poprawnie ustawione i umieszczone w odpowiednim położeniu. Dzięki nim można zweryfikować, czy elementy są prawidłowo osadzone, wyrównane, równoległe, prostopadłe lub mają odpowiednią odległość między sobą.

 2. Weryfikacja montażu: Szablony i sprawdziany mogą być wykorzystywane do sprawdzania poprawności montażu komponentów. Pozwalają na szybkie i efektywne sprawdzenie, czy elementy są prawidłowo połączone, zamocowane, zablokowane lub skręcone, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

 3. Kontrola wymiarów: Szablony i sprawdziany umożliwiają pomiar i weryfikację wymiarów komponentów lub produktów. Mogą być wyposażone w skalę, wskaźniki, otwory kontrolne, stożki, wgłębienia lub inne elementy, które pozwalają na szybkie i precyzyjne określenie długości, szerokości, średnic, grubości lub innych parametrów geometrycznych.

 4. Ocena jakości: Szablony i sprawdziany służą również do oceny jakości wykonania produktów. Pozwalają na identyfikację defektów, takich jak niewłaściwe dopasowanie, odchylenia wymiarowe, nieprawidłowe kształty czy inne niezgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Stosowanie szablonów i sprawdzianów bezpośrednio na liniach produkcyjnych przyczynia się do zwiększenia efektywności, redukcji błędów montażowych, poprawy jakości i precyzji wyprodukowanych elementów oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

+48 600 525 006

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w przemyśle maszyn produkcyjnych, stosuje najnowsze technologie oraz zaawansowane narzędzia pomiarowe. Gwarantujemy profesjonalizm, precyzję i rzetelność na każdym etapie analizy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi analizy geometrii maszyn i urządzeń przemysłowych. Optymalizuj funkcjonalność i trwałość swoich maszyn razem z nami!