inżynieria odwrotna
pomiary objetości
pomiary w przemyśle
Odtwarzanie Geometrii
chmury punktów

Chmury Punktów i Mesh (siatki)

Chmura punktów jest głównym rezultatem procesu skanowania laserowego 3D. Stanowi punkt wyjścia do wszelkich dalszych prac. Dostarczamy surowy materiał do dalszej obróbki przez klienta lub sami przygotowujemy końcowy produkt, zgodnie z wytycznymi projektu. Wykorzystaj precyzyjne odwzorowanie geometryczne przestrzeni, aby efektywniej zarządzać obiektami i zwiększyć zysk z inwestycji.

Modele w formie Mesh to zbiory siatek, które wyznaczają kształt przestrzenny. Przeważnie, siatki składają się z trójkątów, czworokątów lub innych podstawowych wielokątów. Im mniejsze trójkąty, tym dokładniejszy model, ale także większy rozmiar pliku. Rozmiary plików oraz precyzję zawsze dobieramy w zależności od charakterystyki obiektu i wymagań klienta. Poszczególne modele otrzymują swój wygląd i teksturę na podstawie koloru chmury punktów oraz dodatkowych wysokorozdzielczych zdjęć.

 

Nasza oferta dla chmur punktów obejmuje:

Nasza oferta siatek Mesh obejmuje: