inne usługi

Szkolenia: oprogramowanie pomiarowe

szkolenia z cam2 measure faro

Oferujemy kilkudniowe szkolenia podstawowe, zaawansowane i eksperckie obejmujące pakiety oprogramowania FARO® CAM2® Measure / FARO® SCENE Software. Szkolimy naszych klientów bazując na wieloletnim doświadczeniu w praktycznym wykorzystaniu oprogramowania pomiarowego na ramionach pomiarowych FARO jak i laser trackerach. Specjalne szkolenia eksperckie są dostępne na życzenie.

Szkolenie odbywa się zawsze w siedzibie klienta i jest dostosowane do potrzeb – co oznacza, że odbywa się na urządzeniach klienta (ramię, skaner liniowy, laser tracker) i oprogramowaniu klienta.

Klientom pragnącym poszerzać swoją wiedzę i znacząco podnieść kompetencje pracowników polecamy szkolenie zaawansowane.

Skontaktuj się z nami, aby omówić, jaki rodzaj szkolenia najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom: telefon: +48 600 525 006 email: office@treon.pl

 1. zasada działania urządzeń i metodologia pracy z urządzeniem,
 2. najważniejsze parametry techniczne urządzenia,
 3. komunikaty, ostrzeżenia przesyłane przez urządzenie,
 4. sondy pomiarowe, typy, jak używać, dobre praktyki, zalecenia,
 5. sposoby montażu ramienia, dobre praktyki, zalecenia,
 6. warunki środowiskowe wpływające na pomiary,
 7. omówienie ustawień zarządzenia w DEVICE CENTER
 8. nauka kompensacji sondy, sprawdzania sondy,
 9. zasady pomiarów testujących ramię i jego dokładność,
 10. nauka testowania powtarzalności ramienia SPAT,
 11. nauka kompensacji ramienia na stole granitowym,
 1. dokładność urządzenia, jak ją rozumieć, jak interpretować dokładności,
 2. omówienie normy ISO 10360-12 i testów dokładności urządzenia,
 3. nauka wykonywania pomiarów z minimalizacją błędów,
 4. omówienie kluczowych aspektów interfejsu programu CAM2,
 5. omówienie kluczowych ustawień programu CAM2,
 6. tworzenie układów współrzędnych,
 7. ocena zebranych danych pomiarowych
 8. przygotowanie strategii pomiarowej
 9. omówienie sposób obliczenia cech w programie
 10. analiza wyników pomiarów odczytów pomiarów i eliminowanie błędów,
 11. tworzenie raportu z pomiarów,