Instalacja i montaż skomplikowanych dużych części

Instalacja i montaż skomplikowanych dużych części

Instalacja i montaż złożonych dużych części

Wprowadzenie

Zajmujesz się instalacją lub montażem skomplikowanych dużych części? Jak zrozumieć, jak wymiary zachowują się w różnych warunkach zewnętrznych i zmieniają się w czasie? Nie wystarczy wykonać proste pomiary, aby raz na zawsze zweryfikować wymiary obiektu. Zamiast tego, aby właściwie monitorować zmiany kontrolowanego zespołu/części, należy wykonać serię powtarzanych pomiarów w określonych odstępach czasu. Dzięki połączeniu sprzętu i oprogramowania zapewniamy rozwiązanie pomiarowe o wysokiej dokładności i wysokiej powtarzalności, które jest w stanie realizować takie zadania. Zapewniamy automatyczne monitorowanie, śledzenie i dokumentowanie, w jaki sposób punkty części/zespołu poruszają się lub dryfują w czasie. Typowe zastosowania tej funkcjonalności to pomiary odkształceń – wywołanych przez:

 • przez zmiany temperatury, uderzenia mechaniczne (ciśnienie i obciążenia),
 • zmiany w materiałach, takie jak „pełzanie i kurczenie”,
 • pomiary osiadania, takie jak różnice położenia łoża maszyny w porównaniu z otaczającym fundamentem budynku.

Jak działa nasze rozwiązanie?

W zależności od złożoności mierzonej części musimy określić optymalną liczbę punktów do monitorowania za pomocą Laser Tracker. Zawsze pożądane jest, aby zlokalizować cele zgodnie z najbardziej krytycznymi cechami geometrycznymi obiektu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to szczególnie ważne w przypadku części i zespołów o skomplikowanych powierzchniach i formach. Po zdefiniowaniu punktów do pomiaru i połączeniu celów rozpoczynamy programowanie, które zarządza i steruje Laser Trackerem.

W pierwszym kroku mierzymy wszystkie istotne punkty i rejestrujemy ich współrzędne 3D. Gdy dostępne są współrzędne każdego punktu, oprogramowanie ma wszystkie informacje przestrzenne, które są niezbędne do stworzenia programu do automatycznego wykonywania pomiarów kolejno wszystkich różnych punktów. To pozwala nam uzyskać dryf każdego punktu w czasie. Przed rozpoczęciem pełnego cyklu pomiarów możemy również określić, ile razy system musi powtórzyć tę samą sekwencję pomiarów oraz odstęp czasowy między jedną serią a kolejną. Laser Tracker jest teraz gotowy do wykonywania pomiarów: może podążać określoną „ścieżką” i automatycznie mierzyć punkty w dowolnie zdefiniowanych odstępach czasu. W ten sposób jesteśmy w stanie monitorować, śledzić i dokumentować ruch lub dryf pojedynczych punktów w czasie.

Bardzo ważne jest zrozumienie, jak zmienność warunków zewnętrznych wpływa na względne położenie różnych punktów w czasie (takich jak temperatura i wilgotność).
Dla różnych punktów można wyróżnić następstwo zmian pozycji. Maksymalne różnice w położeniu punktu i wartości średnie wynikające z różnych pomiarów.

Przykłady zastosowań:

 1. Przemysł motoryzacyjny. Sprawdzanie powtarzalności mocowania blachy w uchwycie spawalniczym.
  Jeśli rozłożymy kilka celów powtarzalności na różnych częściach blaszanych, możemy sprawdzić położenie tych celów po zamknięciu i otwarciu zacisków. Pozwala to kontrolować i monitorować stabilność mocowania w czasie.
 2. Pomiary maszynowe. Sprawdzanie zachowania 3D maszyny podczas rozgrzewania.
  Jeśli maszyna z czasem się nagrzewa, to możemy sprawdzić, jak zmieniają się pozycje celów w czasie.
  Ponadto użytkownicy otrzymują raport z graficzną reprezentacją różnych pozycji w formacie Excel lub tekstowym.
 3. Sztywność części lub osprzętu.
  Jeśli sprawdzamy jakąkolwiek część w czasie za pomocą szerokiej gamy celów, łatwo jest wykonać zginanie, skręcanie lub inne ruchy 3D.
  Części obrabiane, konstrukcje spawane lub ramy podstawowe mogą ulec zmianie, jeśli siła mechaniczna wpływa na geometrię 3D.
 4. Obróbka skrawaniem, obróbka metali i amp; Montaż – tworzenie narzędzi.
  Przykład: możemy również wykonać pomiary deformacji narzędzia, na których częściach płaszczyzn.

W rezultacie pokazujemy, w jaki sposób wykorzystujemy Laser Tracker jako bezpośrednie, systematyczne i intuicyjne rozwiązanie do:

 • rejestrowania danych,
 • monitorowania,
 • kontroli geometrii,
 • raportowania,

Podsumowując, zmiany geometryczne są kluczową częścią złożonego procesu produkcyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w instalacji i montażu skomplikowanych dużych części, prosimy o skontaktuj się z nami TUTAJ.