Korzyści z wykorzystania skanera 3D w przemyśle

Korzyści z wykorzystania skanera 3D w przemyśle

Skanery 3D to urządzenia, które mają szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach, w tym przede wszystkim w przemyśle. Ze względu na ich elastyczność, sprzęty są wykorzystywane zarówno w trakcie wykonywania pomiarów jednostkowych i seryjnych, jak i podczas etapów związanych z projektowaniem i prototypowaniem. Pomiary 3D umożliwiają niezwykle szybką akwizycję dużej ilości danych, bez względu na to jak skomplikowana jest powierzchnia. Na jakie dodatkowe korzyści można jeszcze liczyć w odniesieniu do konkretnych branż?

Przetwórstwo i cyfrowe fabryki

Ze względu na stopień skomplikowania takich konstrukcji jak rafinerie, elektrownie czy zakłady produkcyjne, ich remont, modernizacja oraz ewentualna rozbudowa wymagają uzyskania dokładnych danych 3D. W tym właśnie celu wykorzystuje się skanery 3D, które umożliwiają uzyskanie niezwykle precyzyjnych przestrzennych chmur punktów oraz zdjęć panoramicznych. Co więcej, na podstawie zebranych danych można wykonać modelowanie 3D. Wszystko to wiąże się z oszczędnością ogromnych ilości czasu i pieniędzy. Kolejną bardzo istotną zaletą jest dokładne odwzorowanie całych zakładów produkcyjnych i instalacji przemysłowych, które wyróżniają się wysokim stopniem złożoności.

Pomiary 3D, dostarczając informacji na temat aktualnego stanu nieruchomości, stanowią podstawę do dalszego planowania rozbudowy i modyfikacji obiektów. W kontekście Asset Management, można liczyć na znaczne uproszczenie procesów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem budynków oraz ich nadzorowaniem. Możliwość wirtualnego dostępu do obiektów przekłada się z kolei na ułatwienie prowadzenia szkoleń i symulacji. Wykorzystanie skanerów 3D w tej branży wiąże się ponadto ze zminimalizowaniem ryzyka dotyczącego projektów na nieużytkach poprzemysłowych. Kolejną zaletą jest skrócenie czasu prac aż o 10% i poprawa wydajności kontroli oraz monitorowania przepisów BHP oraz związanych z ochroną środowiska.

Kontrola części i inżynieria odwrotna

Skanery 3D znakomicie sprawdzają się podczas rejestrowania, kontrolowania i przeprojektowywania nawet najtrudniejszych obiektów, ze względu na ich wysoką precyzję. Z tego względu są wykorzystywane zarówno w inżynierii odwrotnej, przebudowie wnętrz, tworzeniu dokumentacji produkcyjnej i kontroli jakości. Wynikające z tego korzyści to przede wszystkim możliwość szybkiego i dokładnego rejestrowania obiektów w 3D, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami, możliwość całościowej inspekcji 3D i monitorowania komponentów, a także ograniczenie ilości odpadów oraz powtórnego wykonywania obróbki, co wynika z wczesnego przeprowadzenia kontroli jakości 3D.

Facility oraz Asset Management

W tej dziedzinie pomiary 3D pozwalają na uzyskanie precyzyjnych danych inwentaryzacyjnych, skuteczne planowanie zmian konstrukcyjnych oraz zmian technicznych. Dzięki temu, zarówno zarządcy obiektów, architekci, inżynierowie budowlani, rzeczoznawcy budowlani i geodeci mają pełną wiedzę na temat stanu budynku oraz placów budowy. To z kolei przekłada się na możliwość lepszego planowania i realizowania projektów budowlanych oraz lepsze zarządzanie nieruchomościami.

Przemysł stoczniowy

W tym przypadku skanery 3D mają za zadanie ułatwić prowadzenie prac montażowych, remontowych i modernizacyjnych. Skanowanie pozwala na stworzenie pełnej dokumentacji powykonawczej oraz dostarcza danych niezbędnych do doposażenia okrętu w określone urządzenia, potrzebne do stworzenia systemu oczyszczania wód balastowych. Oprócz tego, przydaje się na etapie kontroli części w trakcie ich naprawy. Wszystko to przekłada się na korzyści związane z możliwością szybkiego i niezawodnego rejestrowania stanu powykonawczego, uzyskaniem opisu faktycznie panujących warunków oraz zminimalizowaniem ryzyka projektowego.