Odbiory techniczne / raporty pomiarowe / karty kontrolne /

Odbiory techniczne / raporty pomiarowe / karty kontrolne /

Sporządzanie kart kontrolnych w procesie odbioru technicznego jest istotne z wielu powodów, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości, efektywności i bezpieczeństwa danego procesu. 

Kontrola geometrii wyrobów jest niezbędna do budowania odnoszącej sukcesy firmy produkcyjnej. W obecnych czasach dobrze prosperująca firma musi dostarczać produkty spełniające lub nawet przewyższają wymagania klientów. Kontrola wymiarów i geometrii wyprodukowanych części i podzespołów jest w tym aspekcie kluczowa dla zachowania poprawnych procesów produkcyjnych.

Równie ważne jest przygotowanie raportu po wykonaniu korekty i ustawień ustawienia maszyn produkcyjnych. Na raportach powinny znajdować się parametry wejściowe (stan zastany) oraz parametry po wykonaniu korekt ustawienia pozycji i geometrii. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad stanem urządzenia a w kolejnych cyklach poprawek możemy sprawdzić stan z poprzedniego okresu.

Nasze usługi pomiarowe pozwolą Państwu zachować zgodność wymiarową ze sporządzoną dokumentacją techniczną i narzuconymi tolerancjami. Dzięki temu, klient końcowy zawsze otrzyma od Państwa produkt spełniający oczekiwania.

Specjalizujemy się w pomiarach geometrii 3D za pomocą urządzeń mobilnych takich jak współrzędnościowe ramiona pomiarowe (FARO ARM), laser trackery, laserowe skanery liniowe (Laser Line Probe). Urządzenia, których używamy są certyfikowane zgodnie najostrzejszymi normami: Certyfikaty

Jesteśmy w stanie zobrazować błędy kształtu powierzchni swobodnych (porównanie do modeli 3D CAD) jak i analizować detale na podstawie dokumentacji technicznej 2D.

Sporządzamy szczegółowe karty pomiarowe w których uwzględniamy wszelkie niezbędne informacje:
  • Wymiary geometryczne: odległość, kąt, położenie,
  • Wymiarowanie w układzie kartezjańskim, sferycznym czy cylindrycznym
  • Tolerancje kształtu: prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość, prostoliniowość,
  • Tolerancje geometryczne kierunku: równoległość, prostopadłość, nachylenie,
  • Tolerancje geometryczne położenia: pozycje, współśrodkowość, współosiowość. 
Możemy przedstawić wyniki pomiarów w zróżnicowanej formie:
  • gotowy raport w formacie PDF z dokładnymi opisami,
  • tabele z wynikami w formacie arkusza kalkulacyjnego,
  • dane przygotowane dla obliczeń statystycznych SPC (statistical process control)
  • raporty sporządzamy także w języku angielskim/polskim