Certyfikaty sprzętu / normy ISO / akredytacje /

Certyfikaty sprzętu / normy ISO / akredytacje /

Nasze narzędzia pomiarowe są poddane bardzo wymagającym okresowy testom kontrolnym, któych zadaniem jest zapewnienie dokładność urządzenia.

Nasze ramię pomiarowe serii Quantum S jest regularnie certyfikowane w akredytowanym laboratorium w Niemczech zgodnie z normą ISO 10360-12 jest to pierwsze na rynku przenośne ramię, które uzyskało ten międzynarodowy certyfikat zgodności.
https://www.iso.org/standard/63931.html

Skaner FARO LLP, który używamy z ramieniem QUANTUM, jest poddawany testom wg metod z normy ISO 10360-8 Annex D
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10360:-8:ed-1:v1:en

Ramiona FARO EDGE i FARO PLATINUM są certyfikowane zgodnie z normą ASME B89.4.22 włączając testy: efektywny test mierzonej średnicy, test powtarzalności pojedynczego punktu, test wolumetryczny wydajności systemu.
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b89-4-22-methods-performance-evaluation-articulated-arm-coordinate-measuring-machines

Posiadane przez na Laser Trackery są również regularnie sprawdzane w akredytowanych laboratoriach. Certyfikacja odbywa się bazując na normie z systemu ASME o numerze B89.4.19. Jest to znormalizowana metoda kalibracji trackerów laserowych przy użyciu standardów NIST. Standard został oficjalnie wydany przez American Society of Mechanical Engineers w grudniu 2006 roku, kilka lat po opracowaniu i rozpoczęciu produkcji FARO Laser Tracker.
https://www.asme.org/products/codes-standards/b89419-2006-performance-evaluation-laserbased