• Data: 2020-2021
  • Przemysł: Energetyka
  • Kraj: Polska
  • Czas realizacji: 1 dzień

Energetyka Wiatrowa – pomiary kontrolne przyrządu instalacyjnego

Kontroli podlegały detale, które były jednym z elementów większego systemu służącego do montażu elementów turbiny wiatrowej. Wymiary musiały być zgodne z założeniami specyfikacji, ponieważ nie sposób sprawdzić dopasowania urządzenia bez innych elementów współpracujących, które to były wyprodukowane w innym kraju.

CO ROBILIŚMY:

Kontrola wymiarów i położenia głównych elementów przyrządu instalacyjnego.

KORZYŚĆ:

Zminimalizowanie strat spowodowanych błędnym wykonaniem elementów większego systemu. Zmniejszenie ryzyka kar umownych. Zapewnienie poprawnej instalacji elementu jako części większego systemu.