• Data: Pomiary Okresowe
  • Przemysł: HUTY
  • Kraj: Polska
  • Czas realizacji: 1-2 dni

Osiowanie linii technologicznej – Huta – Wykańczalnia

Pomiary poszczególnych elementów składowych linii technologicznej do testowania wad prętów stalowych, pozwoliły na poprawne ustawienie rolek prowadzących i czujników, których zadaniem jest wykrywania wad materiałowych w prętach. Prawidłowe ustawienie linii jest gwarancją poprawnego testowania produktów na wykańczalni huty.

CO ROBILIŚMY:

Kontrola położenia poszczególnych elementów linii technologicznej i wprowadzanie korekt.

KORZYŚĆ:

Klient uzyskuje informacje o położeniu każdego elementu linii technologicznej, co daje możliwość wykonania odpowiednich korekt. Zachowanie prostoliniowości wszystkich stacji jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania linii oraz zwiększenia żywotności jej elementów i poprawności odczytów czujników do wykrywania wad w produktach.