• Data: 2022
  • Przemysł: Produkcja
  • Kraj: Polska
  • Czas realizacji: 2 dni

Korekty równoległości rolek – Produkcja – Nawijarka

Pomiary polegały na wyznaczeniu osi rolek nawijarki i sprawdzeniu ich ustawienia względem siebie a także do bazy (ekstrudera). Pomiary pozwoliły na poprawne ustawienie rolek prowadzących, zapewnienie równoległość osi rolek i prawidłowe działanie linii produkcyjnej. Prawidłowe ustawienie linii jest gwarancją sprawnego przemieszczania się materiału po rolkach bez niepożądanego przesuwania materiału wzdłuż osi rolek.

CO ROBILIŚMY:

Kontrola położenia poszczególnych rolek na linii produkcyjnej nawijarki, wprowadzenie korekt, sporządzenie raportów z prac.

KORZYŚĆ:

Zachowanie odpowiedniej równoległości wszystkich rolek jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej, zmniejszenia odpadu przez co zwiększania wydajności linii produkcyjnej.